Blog

Jak sprawdzić jakość malin ?

Jak sprawdzić jakość malin ? Inspektor powinien sprawdzić jakość zgodnie z otrzymaną instrukcją;. Oto przykład instrukcji: Nie ma ciał obcych Kolor jest regularny czerwony Mrożone maliny nie są blokowane Pokruszone maliny to nie więcej niż 20 % kroki kontroli jakości malin Dlatego inspektor powinien przeprowadzić inspekcję zgodnie z następującymi krokami:: 1) policzyć kartony w chłodni, aby całkowita ilość była zgodna z zamówieniem. 2) wybierz przynajmniej 10 kartony z różnych miejsc losowo i [...]

Jak zrobić inspekcję koszykówki ?

Piłka do koszykówki może być wykonana ze skóry naturalnej, lub wykonane z wysokiej jakości higroskopijnej skóry PU, wykonane z wysokiej jakości skóry PU, guma lub PCV, lub połączenie tych materiałów, jednak, Skóra PU jest najczęstszym materiałem do koszykówki. Piłki muszą być idealnie okrągłe, muszą dobrze się odbijać. Żadnych kulek, które są zniekształcone. Brak wycieków powietrza. Kontury nadruku lub wzoru muszą być ostre, bez plamy koloru krzyżowego, nie ma między nimi luk. Jeśli piłka [...]

Co to jest struktura organizacyjna, Odpowiedzialność i organ zarządzający?

Co to jest struktura organizacyjna, Odpowiedzialność i organ zarządzający? Spółka posiada strukturę organizacyjną, co wyraźnie zapewnia funkcję pracy, odpowiedzialność i relacje sprawozdawcze pracowników, których działania mają wpływ na bezpieczeństwo produktu, legalność i jakość są jasno określone i udokumentowane. 1 Dyrektorzy Spółki zapewnią, że wszyscy pracownicy są świadomi swoich obowiązków i istnieją mechanizmy monitorowania skuteczności ich działania. 2 Firma zapewni, że poziomy odpowiedzialności i rozliczalności są jasno zdefiniowane dla klucza [...]

Co to jest podręcznik jakości?

Co to jest podręcznik jakości?   Firma posiada Księgę Jakości, który stanowi o zaangażowaniu Spółki w jakość i ma zakres obejmujący wymagania niniejszego standardu. 1 Wymagania określone w Księdze Jakości powinny zostać w pełni wdrożone. 2 Księga jakości powinna zawierać zarys metod pracy i praktyk, które spełniają wymagania niniejszej normy lub odniesienia do miejsc, w których taki zarys jest udokumentowany.. 3 Księga jakości jest łatwo dostępna dla kluczowego personelu.

Co to jest Oświadczenie o polityce jakości?

Co to jest Oświadczenie o polityce jakości? Firma posiada jasno zdefiniowane i udokumentowane oświadczenie o polityce jakości. 1 Polityka określa zamiary Firmy w zakresie wypełniania jej zobowiązań w zakresie wytwarzania bezpiecznych i legalnych produktów, i swoją odpowiedzialność wobec swoich klientów. 2 Wyższa kadra kierownicza Spółki zapewni, że jej członkowie kierownictwa i personelu nadzorującego będą informować o znaczeniu spełniania wymogów ustawowych, wymagania prawne i wymagania klientów. 3 Polityka jest zrozumiała dla wszystkich członków personelu nadzorującego i kluczowego personelu oraz [...]

Jakie są ogólne wymagania systemu zarządzania jakością dla produktów konsumenckich?

Jakie są ogólne wymagania systemu zarządzania jakością dla produktów konsumenckich? Firma posiada zdefiniowany System Zarządzania Jakością w odniesieniu do ustanowionej Normy, udokumentowane, wdrożone, utrzymany, poddane przeglądowi i w stosownych przypadkach, ulepszony. 1 Spółka określiła procesy wymagane do wdrożenia skutecznego Systemu Zarządzania Jakością oraz określiła kolejność i interakcję tych procesów. 2 Spółka określi kryteria i metody zapewniające skuteczne działanie i kontrolę nad nimi [...]

6 wskazówki dotyczące pełnej kontroli

Wraz z rozwojem sklepów internetowych, zwłaszcza Amazona, Coraz więcej klientów wymaga zewnętrznej firmy kontrolnej, która przeprowadzi pełną kontrolę(100% kontrola) za ich zakup. Ponieważ stopa zwrotu ze względu na jakość wpływa na biznes i reputację. W rezultacie wpływa na komentarze. Więc jakie są wskazówki dotyczące pełnej kontroli? 6 wskazówki dotyczące pełnej kontroli Pełna kontrola nie może mieć miejsca w przypadku kontroli jakości u producentów i dostawców. W niektórych przypadkach, fabryki zostały o tym poinformowane [...]

Jak przeprowadzić kontrolę rękawic winylowych?

Według użytych sztuk walki, rękawiczki jednorazowe mają rękawiczki winylowe i rękawiczki nitrylowe. Podobnie jak rękawiczki nitrylowe, Rękawiczki winylowe stały się również bardzo popularnym produktem podczas pandemii Covid-19. Jak przeprowadzić kontrolę rękawic winylowych, stało się ważną sprawą dla biznesu. Czy są jakieś praktyczne sposoby na odróżnienie dobrej jakości rękawic winylowych od złej jakości?, lub znajdź dobrego dostawcę rękawic winylowych spośród wielu z nich? Pierwszym krokiem jest sprawdzenie certyfikatu, jeśli dostawca ma [...]

Jak wybrać dobrej jakości rękawice nitrylowe?

Jakość Rękawice nitrylowe stały się bardzo trudne- odebrać towary podczas kryzysu Covid-19, Jak wybrać dobrej jakości rękawice nitrylowe? Czy są jakieś praktyczne sposoby na odróżnienie dobrej jakości rękawic nitrylowych od złej jakości?, lub znajdź dobrego dostawcę spośród wielu z nich? Pierwszym krokiem jest sprawdzenie certyfikatu, jeśli dostawca posiada certyfikat FDA 510k, to jest dobre, ale jeśli nie ma certyfikatu FDA, A En455:1-5 certyfikat jest podstawowym wymogiem [...]

Sourcing Service

Sourcing Service ma kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu, ale nie każdy agent zewnętrzny może świadczyć tego rodzaju usługi. Covid-19 zmienił nasze życie, zmienia też międzynarodowy biznes. Jak to wpływa na biznes międzynarodowy? Innymi słowy, W jaki sposób AiT może dobrze służyć swoim klientom w tej sytuacji? Dodanie usługi pozyskiwania Jako starszy inżynier ds. Jakości i ekspert, który pracował w sferze QC / QA ponad 20 lat, odwiedzanie wielu producentów wytwarzających produkty konsumenckie, ja (Abel [...]